REKRUTACJA DO III EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do III EDYCJI projektu przyjmowane będę w terminie od 3 stycznia 2022r. do 24 stycznia 2022r. (14 dni roboczych). Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznesdlamlodych@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).

Uwaga! Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby formularzy dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników w danej edycji projektu tj. 40, Realizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Zakończenie przyjmowania formularzy do II edycji projektu

Informujemy, że z dniem 15 października 2021 roku zakończono przyjmowanie formularzy do II edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH”. Wszystkie złożone formularze są w trakcie oceny merytorycznej .

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO II EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH” zostaje przedłużona do dnia 15 października 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO II EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH” zostaje przedłużona do dnia 11 października 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO II EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH” zostaje przedłużona do dnia 4 października 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.