REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu przyjmowane będę w terminie od 1 września 2021r. do 20 września 2021r. (14 dni roboczych). Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznesdlamlodych@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).

Uwaga! Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby formularzy dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników w danej edycji projektu tj. 40, Realizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO I EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że rekrutacja do I edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH” zostaje przedłużona do dnia 23 lipca 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO I EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że rekrutacja do I edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH” zostaje przedłużona do dnia 16 lipca 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

REKRUTACJA DO I EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu przyjmowane będę w terminie od 22 czerwca 2021r. do 9 lipca 2021r. (14 dni roboczych). Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznesdlamlodych@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).

Uwaga! Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby formularzy dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników w danej edycji projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.